fbpx

Informacje ogólne

1.Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.addashop.pl jest firma ADDA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 11/19 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejnowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641758, posługującą się numerem NIP 1132920287. Biuro znajduje się na ul.Puławska 46 w Warszawie.
2.Wszystkie ceny w naszym sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań klienta, ma on pełne prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.
3. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki.
4. Wszystkie produkty są szyte przez nas na terenie Polski – produkt krajowy.
5. Do momentu wysłania przez nas produktu/produktów kupujący może dokonać zmiany zamówienia. Musi się wtedy jednak liczyć z tym, że czas jego realizacji liczony jest od ustalenia ostatecznej wersji zamówienia.
6
.Korzystanie z usług naszego sklepu wiąże się z zaakceptowaniem tego regulaminu.
7.We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub emaliowy na adres podany w dziale Kontakt.

Ochrona danych osobowych

Dane, które podają Państwo podczas procesu zakupów jak i wszelkie inne dane podlegają ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.) i są zabezpieczone, więc żadna osoba niepowołana do tego nie ma do nich dostępu. Dostęp do nich prócz wybranych pracowników sklepu mają jedynie wybrane organy państwowe, o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. gdy zaistnieją określone przez tą ustawę okoliczności. Nasz sklep wykorzystuje podane przez Państwa dane jedynie do zrealizowania zamówienia. Nikt z pracowników naszego sklepu nie ma dostępu do Państwa danych dotyczących karty kredytowej, a bezpieczeństwo gwarantowane jest przez system PayU.pl, który posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych każdy konsument ma prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia swoich danych.

Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza zamówienia na naszej stronie oraz drogą telefoniczną.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.
3. Dla każdego zamówionego produktu przesyłany jest drogą mailową paragon lub faktura VAT na adres e-mail podany przez klienta podczas składnia zamówienia, w zależności od wyboru klienta.
4. Produkty są dostarczane przez kuriera lub odbiór osobisty.
5. Podczas odbierania paczki należy sprawdzić w obecności kuriera stan paczki, jeżeli są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia należy spisać protokół reklamacyjny (jest on pomocny przy reklamacji i może okazać się jedynym wartościowym dowodem, który kupujący będzie mógł przedstawić).
6.W razie wysyłki za granicę prosimy o kontakt w celu ustalenia jej kosztów.
7. Płatność za zamówienie przyjmujemy: gotówką przy odbiorze przesyłki, przelewem na jedno z naszych kont bankowych lub płatnością poprzez system PayU (karta płatnicza lub przelew elektroniczny).
8. W przypadku kiedy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta i zostanie ona zwrócona do nadawcy przez przewoźnika, klient proszący o jej ponowne nadanie, poza kosztem zakupionych produktów oraz ponownej dostawy ponosi koszt dostawy nieodebranej przesyłki. Sumę tę należy opłacić przelewem na nasze konto bankowe. W jego tytule prosimy wpisać swój numer zamówienia.

Zamówienia specjalne

1. Umożliwamy klientkom drobne edycje modeli – wybranych długości, dekoltów, wycięć.
2. Przy zmianach długości powyżej 5cm zastrzegamy sobie prawo do marginesu błędu ~1cm.
3. Przed złożeniem zamówienia specjalnego należy skontaktować się mailowo w celu konsultacji poprawek.
4. Zamówienie specjalne można złożyć poprzez stronę internetową lub drogą telefoniczną po skonsultowaniu i akceptacji poprawek przez zespoł addashop.pl.
5. Cena edytowanego produktu nie ulega zmianie.
6. Zamówienia specjalne realizowane są wyłącznie po wykonaniu przedpłaty na konto.
7. Zamówienia specjalne ze względu na swój indywidualny charakter nie podlegają ewentualnym wymianom/zwrotom.
8. Zamówienia specjalne poglegają reklamacji – jeżeli rzecz sprzedana ma wadę niepowstałą z winy Kupującego, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli wymiana bądź usunięcie wady nie nastąpią, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w naszym sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. 
2. Zwracane towary będą oceniane pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnych metek, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach, nasz sklep może wydać negatywną decyzję w sprawie zwrotu danego produktu.
3. Jeśli otrzymany model posiada wadę fabryczną uniemożliwiającą użytkowanie należy skontaktować się z nunu.pl w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W innym przypadku reklamacja nie zostanie uwzględniona.
4. Produkt najlepiej odesłać do nas z dowodem zakupu i kompletem załączonych metek.
5. Zwrot wartości zwracanego produktu następuje w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Suma zostanie przelana na konto wskazane przez kupującego lub w inny ustalony sposób.
6. Reklamacje są rozpatrywane pozytywnie w przypadku:
– wady technicznej towaru
– wady powstałej w wyniku dostawy
– innej wady lub niezgodności produktu lub usługi niepowstałej z winy kupującego
7.  W przypadku zwrotu jednej części (topu bądź dołu) z kompletu zwracana jest różnica w cenie:
cena kompletu – cena regularna zwracanego produktu = kwota do zwrotu.
8.  W przypadku zwrotu jednego produktu z zamówienia korzystającego z okazjonalnego kodu rabatowego (bez względu na rodzaj promocji), zwracana jest różnica w cenie:
cena zamówienia – cena regularna pozostawionego dla siebie produktu = kwota do zwrotu
9. Do reklamowanego produktu prosimy dołączyć dowód jego zakupu i dostarczyć paczkę na adres naszego biura. Po otrzymaniu przez nas paczki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty przesyłki zostaną niezwłocznie przelane na konto wskazane przez kupującego lub zwrócone w inny ustalony sposób.
10. W ciągu 14 dni Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona, a Państwo zostaną poinformowani o jej wyniku. 
11. Wszystkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt naszej firmy będą przyjmowane tylko w przypadku, gdy zostanie to ustalone pomiędzy Wysyłającym a Sprzedającym.
12. Każdy klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (mediacja, sąd polubowny). Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl
13. W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową zgodnie z art 561 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli wymiana bądź usunięcie wady nie nastąpia, bądź w przypadku ujawnienia kolejnej wady, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Przyczyną reklamacji nie może być natomiast rozbieżność w odcieniach modelu otrzymanego, a prezentowanego na stronie. Może to wynikać z indywidualnych ustawień monitora, na które sklep addashop.pl nie ma wpływu. Zastrzegamy sobie także prawo do niewielkich różnic w odcieniach wynikających z dostępności materiału u producenta.

Close Menu
×
×

Koszyk